Betraktaren nummer 5
det händer saker   

Och det är november 2002