VÅRSORT är en skiva skapad i kaos - i naturens största förvandling och i alltings inre förändring. Omgivningens rasande frågor, tankarnas viskningar och skrik och hoppet och solen och det svartaste.

Släpps hösten/vintern 2004