// BETRAKTAREN NUMMER 4
  
  
 
-----------------------------------!----------------------
Doppar fingret i bläck
slickar av det bara för att smaka
För att få veta om alla ord
smakar likadant
om man inte förstår dom.
Trycker fingret mot tapeten.
I kontakten är märket på väggen
samma som min hud
men när jag lossar trycket
rodnar fingret
och det som förut var jag
är nu någon annan.

------------%--------------------------------------------
Det råder lågmäldhet i bussen.
alla är trasiga på något vis
ofullständiga
Ingen vill känna nån
blickarna slås ned med
ljudlösa hammare
och vilar mot tankarna.
Mörkret utanför är grovkornigt -
stadens plaststrålar klumpar ihop det
(på landet är det svart sand - fuktig som jord)
Tankarna bär alla riktningar
men ingen undgår att snudda
vid hoppet om
att just den här kvällen
slutar i ljuset av nästa vår.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10