johan@betraktaren.com

1.
B e t r a k t a r e n s e r d i g m e n v i l l d i g i n g e t i l l a b a r a s t u d e r a o c h r e f l e k t e r a

2.
G e n o m d i g l e v e r B e t r a k t a r e n e n f a n t a s i o c h s å r m a g i s k a f r ö n a v d i n v a r d a g

3.
B e t r a k t a r e n s l i v g e n o m d i g ä r l i k a v e r k l i g t s o m d i n a f ö r s v a r s m e k a n i s m e r


R � V E N    [ ny hemsida! ]


BETRAZINE
[ nr1 nr2 nr3 nr4 
nr5 nr6 nr7 nr8
nr9 nr10 nr11
nr12 nr13 ]

BETRABLICKAR
[ nr1 ]

Ånyo. [ 2003 ]
MARSCHMUSIK [ ettu ]
MusikSpritSex[ cool ]
ingen dröm [ slit ]

Barnslig grymhet. [ VADÅ? ]
Alla Rävtexter [ Åh fasen ]
Jag �r ett medelv�rde [ Huh? ]

-[ BALANSÖREN ]-

MOLN [ uppe hos n�n ] ORDMAKAREN
[ om du har slut ]

R Ä V E N    v1.0  [  lyssna och läs  ] [  v�rsort  ]